Månadsarkiv: juli 2012

Regionråd vill lyfta sjukvården från LOU – Kristianstad – Kristianstadsbladet – Nyheter dygnet runt

Regionrådet har en poäng då LOU är ett aber för sjulvården liksom för många andra förvalningar. Frågan är dock omdet för det första är förenligt med EUrättenoch för det andra hur man undviker korruption i så fall.Men ingen är mer för det än jag om man kan finna en lösning på detta! Skulle vara intressant att se hur väl utvecklad iden är i nedan omnämda brev… För att undvika liknande problem i framtiden föreslår nu regionrådet Gilbert Tribo (FP) i ett brev till socialminister Göran Hägglund, justitieminister Beatrice Ask och socialutskottets ordförande Kenneth Johansson att lagen om offentlig upphandling, LOU, ska ändras. http://www.kristianstadsbladet.se/kristianstad/article1645517/Regionrad-vill-lyfta-sjukvarden-fran-LOU.html

Lämna en kommentar

Under EU, Företag, företagsstöd, nationella stöd, utbildning

”Upphandling kan skapa 20 000 jobb” – Upphandling24

http://mobil.upphandling24.idg.se/2.1062/1.458421?st=true&sts=http%3a%2f%2fupphandling24.idg.se%2f2.1062%2f1.458421%2fupphandling-kan-skapa-20-000-jobb

Lämna en kommentar

Under EU, Företag, företagsstöd, utbildning

SEB venture capital o industrifonden mm

Skånska företag håvar in investeringar Statliga Industrifonden sänkte investeringstakten under det gångna verksamhetsåret – men skånska företag fortsätter att håva in pengar. Extra lyckosamma har Ideonföretagen varit.

http://www.sydsvenskan.se/taggar/seb-venture-capital

Lämna en kommentar

Under Företag, företagsstöd, Innovation, venture capital

Få støtte til ungdomsprojekter – Zealand Danmark

à Ungdomsudvekslinger (link): Grupper af unge fra to eller flere lande mødes, og lærer mere om hinandens lande og kulturer. Det er ofte kommunale ungdomsskoler og –klubber, der søger om disse midler. Det gælder ikke klasseudvekslinger. (aktion 1.1)

à Demokratiprojekter (link): Projekter, som giver unge mulighed for at deltage i og lære mere om det lokale, regionale, nationale eller europæiske/internationale demokrati. (aktion 1.3)

à Europa-frivillig (link) (Den Europæiske Volontørtjeneste): Giver unge mulighed for at deltage i forskellige former for frivilligt arbejde i et andet europæisk land. (aktion 2)

à Samarbejde med partnerlande uden for EU (link): Projekter hvor unge og dem, der arbejder inden for ungdomsområdet kan iværksætte aktiviteter med partnerlande uden for EU. (aktion 3.1)

à Tilskud til aktører på ungdomsområdet (link): Formålet med disse aktiviteter er at skabe et tættere internationalt samarbejde mellem ungdomsorganisationerne, fx gennem kurser, seminarer, job shadowing, partnerskabsopbygning. (aktion 4.3)

à Ungdomsseminarer (link): Formålet med ungdomsseminarer er at fremme det europæiske samarbejde på ungdomsområdet ved at opfordre til en øget dialog mellem beslutningstagere, ungdomsorganisationer, unge og andre, der er aktive inden for ungdomsområdet. (aktion 5.1)

http://www.zealanddenmark.eu/10925

Lämna en kommentar

Under EU, Eu-stöd, EUbidrag, utbildning

Teknik | EU utlyser satellittävling för unga | ATL – Lantbrukets Affärstidning

Med ett pris på 10 000 euro vill EU locka ungdomar att hitta nya sätt att använda satelliter i lantbruket.

Unga lantbrukare och studenter uppmanas tänka till och komma med idéer på hur navigeringssatelliter ska kunna användas på nya områden inom lantbruket.

Det kan handla om precis vilken typ av lantbruk som helst, bara det är inom EU.

Vill ha förslag Man hoppas speciellt få förslag på helt nya platser och lantbrukstyper där satellitnavigeringen ännu inte slagit igenom.

De som tävlar måste vara yngre än 32 och bo eller studera i ett EU-land.

Men även länder som exempelvis Norge, Turkiet, Schweiz och Israel går bra.

Tävlar gör man på: http://www.farmingbysatellite.com och man måste registrera sig före den 31 oktober i år.

Det kostar ingenting att delta. Tävlingen sponsras av Claas.

http://www.atl.nu/teknik/eu-utlyser-satellitt-vling-f-r-unga

Lämna en kommentar

Under EU, Eu-stöd, EUbidrag, Innovation, utbildning

Energimyndigheten – Svensk energiteknik är topplacerad – Mynewsdesk

De fyra topprankade projekten som kan få stöd är:

Vindpark Blaiken – Blaiken Vind AB, söker inom kategorin ”Onshore-vindturbiner optimerade för kallt klimat (kompatibla med temperaturer under -30 C och för svåra isförhållanden), nominell kapacitet 25 MW”. Pyrogrot – Billerud AB söker inom kategorin ”Lignocellulosa till intermediära fasta, vätskeformiga eller slurryformiga bioenergibärare via pyrolys, med en kapacitet på 40 000 ton slutprodukt per år”. Slutprodukten är pyrolysolja. Smart Grid Gotland – Gotlands Energi AB söker inom kategorin ”Förvaltning och optimering av förnybar energi och optimering för små- och medelskaliga decentraliserade kraftverk i landsbygdsmiljö, med betoning på vindkraft(Smarta Nät): 20 MW för lågspänningsnät och 50 MW för medelspänningsnät”. GoBiGas 2 – Göteborgs Energi AB söker inom kategorin ”Lignocellulosa till syntetisk naturgas eller syntesgas och/eller till energi via förgasning, med en kapacitet på 40 miljoner normalkubikmeter slutprodukt per år eller 100GWh elektricitet per år”.

De två projekten som har fått reservplats är:

E.ON Bio2G Sweden – E.ON Gasification Development söker inom kategorin ”Lignocellulosa till syntetisk naturgas eller syntesgas och/eller till energi via förgasning, med en kapacitet på 40 miljoner normalkubikmeter slutprodukt per år eller 100GWh elektricitet per år”. Slutprodukt är SNG för värme och drivmedel. MTCT – Multi-megawatt Turbines in Complex Terrain – Svevind AB söker inom kategorin ”Onshore-vindturbiner optimerade för komplex terräng, nominell kapacitet 25 MW

*Eus mål är att till år 2020 uppnå 20% förnybar energi, 20% mindre utsläpp av växthusgaser och 20% energieffektivisering.

http://www.mynewsdesk.com/se/pressroom/statens_energimyndighet__stem/pressrelease/view/svensk-energiteknik-aer-topplacerad-780032

Lämna en kommentar

Under energimyndigheten, EU, Eu-stöd, EUbidrag, Företag, företagsstöd, Innovation, nationella stöd

evertiq.se :: Elektronikproduktion – Automation Region får 5,4 miljoner

Projektet som tilldelas medel heter AIR2020 Automation Innovation Region– och har som syfte att öka den innovativa förmågan hos dagens och tillkommande medlemmar i företags-klustret Automation Region. – Ambitionen är att skapa en kritisk massa av …

evertiq.se :: Elektronikproduktion – Automation Region får 5,4 miljoner.

Lämna en kommentar

Under Företag, företagsstöd, Innovation, nationella stöd, venture capital, vinnova

Sök stöd till filmarbete, marknadsföring mm

I denna tredje ansökningsomgång delas 4,6 miljoner euro ut till aktiviteter som påbörjas mellan 1 februari 2013 och den 30 juni 2014 och ska vara avslutade 1 oktober 2014. Det går att söka med projekt som bland annat omfattar gemensam fortbildning av filmarbetare, ömsesidig marknadsföring av film och samarbete mellan biografnätverk. Sökande måste vara baserade i ett land som deltar i MEDIA-programmet och ha partners i tredje land. Riktlinjer och ansökningshandlingar hittar du på MEDIA Mundus webbplats.

länk

Lämna en kommentar

Under EU, Eu-stöd, EUbidrag

Sverige måste bli bättre på miljöteknisk innovation | Bättre Affärer

”Jag tror att vi kan klara utmaningar som heter Miljö- och Klimathotet men då måste vi se till att när vi räknar på ekonomin, arbetslöshet, och sysselsättning då måste vi se till att miljön är en del i ekvationen. För att när vi vågar se på helheten och se hur det hänger ihop kommer vi att kunna ta de rätta åtgärderna. Jag tror skarpt på att tillväxt och miljö kan kombineras Catherine Karagianni” Det tror jag också men fokus måste vara på småföretagen om det skall komma framåt. /Johan http://blogg.telia.se/battreaffarer/2012/07/11/sverige-maste-bli-battre-pa-miljoteknisk-innovation/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=sverige-maste-bli-battre-pa-miljoteknisk-innovation

Lämna en kommentar

Under EU, Företag, företagsstöd, Innovation, tillväxtverket, vinnova

Redovisning för nyföretagare – Helsingborg Business Region

Nyföretagarcentrum arrangerar en kväll för nyföretagare med inriktning på redovisning.

http://helsingborgbusinessregion.com/sv/Evenemang/Redovisning-for-nyforetagare-Helsingborg/

Lämna en kommentar

Under Företag, företagsstöd, utbildning