Månadsarkiv: november 2012

IMI 8th Call 2012

Topics under consideration under the IMI programme Combating Antibiotic Resistance: New Drugs for Bad Bugs (ND4BB)*

  • Topic 1C: Innovative Trial Design & Clinical Development (work package 6 of Topic 1)
  • Topic 3: Discovery and development of new drugs combating Gram – negative infections

*ND4BB (‘New Drugs for Bad Bugs’) represents a core element of the Action plan against the rising threats from Antimicrobial Resistance adopted by the European Commission as an answer to the Council Conclusions and the European Parliament resolution to establish an EU-wide plan to combat antimicrobial resistance. The ND4BB programme started in IMI’s 6th Call launched in May 2012 with two topics, and further topics are under consideration.

Other topics under consideration

  • Developing an aetiology-based taxonomy of human disease
  • European induced pluripotent stem cell bank

All information regarding future IMI Call topics is indicative and subject to change. Final information about IMI’s future Calls will be communicated after approval by the IMI Governing Board.

Lämna en kommentar

Under Uncategorized

Stoppa sjukhussmitta med hjälp av stöd från BIO-X

Vårdrelaterade infektioner är en av vårdens stora utmaningar. I snitt upptas 10 % av Sveriges sjukhusbäddar av patienter med någon infektion de fått under sin kontakt med vården. Kostnaderna för vården är höga, liksom för de patienter och anhöriga som drabbas på olika sätt. Bara i Sverige avlider dessutom cirka 1 500 personer varje år till följd av vårdrelaterade infektioner.

I den BIO-X utlysning som Uppsala BIO just öppnat efterlyses nya produkter och tjänster som kan hindra utbrott av vårdrelaterade infektioner, bl a genom upptäckt av smittkällor i ett mycket tidigt skede. Akademiska forskare samt små och medelstora företag inbjuds att komma in med förslag till lösningar.

I denna utlysning efterlyses idéer som kan leda till nya produkter och tjänster som kan reducera risken att patienter som kommer i kontakthttp://www.bolagsfakta.se/pressreleaser/visa/pressrelease/552286/vardrelaterade-infek/5FA00B75-5DC5-71ED-4DBA-9FD800D8B319 med vården sprider eller drabbas av nya infektioner.

Lämna en kommentar

Under Uncategorized

VIA › North Sweden- an innovation leader

VIA › North Sweden- an innovation leader.

Innovation is a key driver of economic growth and jobs. The Regional Innovation Scoreboard 2012, published by the European Comission provides a comparative assessment of how European regions perform with regard to innovation. The report covers 190 regions across the European Union, Croatia, Norway and Switzerland.

Lämna en kommentar

Under EU

Utlysning för organisationer och tankesmedjor

Ungdomsstyrelsen utlyser ett bidrag till organisationer och tankesmedjor som arbetar med EU:s värderingar, medborgarnas rättigheter och för att få medborgarna att bli delaktiga i EU:s demokrati. Syftet är att uppmuntra till aktivitet och debatt kring en gemensam delaktighet, demokrati, medborgarskap och delade värderingar, historia och kultur i EU.

Ungdomsstyrelsen vill lyfta fram EU:s mångfald och enighet samt att bidraget skall skapa en interkulturell dialog.

Sista ansökningsdag är 15 november 2012.

Lär mer på Ungdomsstyrelsens hemsida: http://www.ungdomsstyrelsen.se/kat/0,2070,2177,00.html

Lämna en kommentar

Under EU, Eu-stöd, EUbidrag, Innovation, nationella stöd, utbildning

Är det bara innovation vi vill ha?

Innovation, innovation, och mer innovation. Det är vad som efterfrågas i en ganska enkelspårig debatt. Visst är innovation viktigt, menar Sverker Sörlin, men de 65 miljarder som satsas på forskning och utbildning kan nyttjas bredare än så.

Sörlin är professor i miljöhistoria vid KTH, mångsidig författare och debattör. Han rör sig inom ämnen som vetenskapshistoria och innovationspolitik men har också skrivit en uppmärksammad bok om elitskidåkare. Under sin föreläsning kommer han att diskutera viktiga roller för humaniora och samhällsvetenskap när det gäller att möta globala utmaningar.

Föreläsningen utgår bland annat från boken ”Alltings mått: humanistisk kunskap i framtidens samhälle” (2012) som Sverker Sörlin skrivit tillsammans med Anders Ekström. Vi har fått fem exemplar av förlaget Norstedts, de kommer att lottas ut på plats.

Tid: Måndag 12 november 2012, 15.00-17.00
Plats: Unionen, Olof Palmes gata 17, Stockholm

Läs mer och anmäl dig här: http://www.esbri.se/nastaforelasning

Lämna en kommentar

Under almi, energimyndigheten, EU, Eu-stöd, EUbidrag, Företag, företagsstöd, Innovation, nationella stöd, tillväxtverket, utbildning, venture capital, vinnova

Nu kan du anmäla dig till tävlingen Green Innovation Contest – Tillväxtverket

 

 

 

Lämna en kommentar

Under Uncategorized

Innovation och överlevnadsstrategi

Den 14 november arrangerar Veckans Affärer, ÅF, Almega och VINNOVA årets mest spännande seminarium om Innovation som överlevnadsstrategi.

Många traditionella branscher är i dag pressade av global konkurrens. Vad kan de lära av nya framväxande branscher? Hur kan innovation och affärsmodeller anpassas? Det är intressanta frågor som kommer att belysas denna novembereftermiddag.

almega

Lämna en kommentar

Under EU, Eu-stöd, EUbidrag, Företag, företagsstöd, Innovation, utbildning