Månadsarkiv: oktober 2020

Anmäl dig till A-kassa för företagare

Du behöver endast tre månader för att kvalificera dig för A-kassa och det räknas från den månad du anmälde dig (normalt tar det 12 månader men under Corona är det 3 månader). Går du med den 20 oktober är du alltså klar för A-kassa redan till nyår och det är en trygghet som inte bara kan kännas bra i dessa tider utan som alltid är en trygg bas att ha.

Är du företagare och driver eget bolag i form av enskild firma, aktiebolag eller handels-/kommanditbolag så har du som alla andra möjligheter att vara med i en A-kassa. Tidigare var det ganska ovanligt att egna företagare valde att vara med i en A-kassa men idag är det över 100 000 som är medlemmar i A-kassan med eget bolag och det ger dig som företagare en extra försäkring i tider av kris.

Företagshjälp

Det finns som vi nu upplever tider då saker ställer till det för oss företagare och det är ofta det kommer plötsligt och utan större möjligheter att hinna ställa om. Dagens kris med Coronautbrottet är exceptionellt så klart men likväl en stor katastrof för många företagare. Det kan vara tryggt att ha en försäkring just för tider som detta och ett medlemskap i en A-kassa är då ett väldigt enkelt sätt att skydda sig mot ett totalt inkomstbortfall.

Småföretag / egen företagare Akassa

Jag talade med ett av ombuden från Småföretagarnas A-kassa och han menar att det finns all anledning att vara medlem i A-kassan, dels för att det är en trygghet för en själv och ens familj i det fall det skulle hända något oförutsett som stjälper ens verksamhet. Det behöver inte vara ett Coronautbrott utan kan likaväl vara att en större kund inte kan betala eller att man drabbas av en ny situation som gör att försäljningen sviktar eller kostnaderna skenar.

Ersättning för företagare akassa

Som det ser ut nu kommer man att få uppemot 1200 kr per dag i ersättning från A-kassorna de första 100 dagarna mot tidigare 910 kr. Detta gäller fram till nästa år och är tänkt som en tillfällig höjning för att hjälpa de företag som drabbats av Coronakrisen. Även karensen minskas och reglerna för att få ta del är ändrat så att fler ska kunna ha detta som en räddning. Man behöver inte heller alltid avveckla sitt bolag för att vara berättigad vilket är en vanlig vanföreställning. Numera kan det räcka att lägga bolaget vilande för att kvalificera sig för a-kassa. I och med Coronakrisen slipper man också den tidigare femårsregeln för vilande bolag vilket gör att det är lättare även för de som tidigare haft bolaget vilande de senaste fem åren.

Stöd till företagare vid sjukdom

För att öka ditt skydd ytterligare bör du också anmäla dig till FORA. Det kostar ca 200kr/år som egen företagare men ger dig då tillgång till sjukförsäkring med mera som är en extra trygghet om du skulle bli sjuk. A-kassan är något dyrare men ger ju också en mycket stor trygghet för de ca 130kr/månad som den kostar. Så för drygt en och en halv tusenlapp kan du vara skyddad för både arbetslöshet och sjukdom. Dessutom är du med och påverkar utvecklingen på a-kassan och minskar gapet som tidigare varit så extremt stort mellan att vara anställd och att driva eget. A-kassorna för småföretagare arbetar dagligen med dessa frågor och stöttar oss företagare i kampen mot ett tryggare företagande och bara det är ju värt en dryg tusenlapp enligt mig.

Företagsförsäkring FORA och Akassa

Mitt råd är att skaffa dig denna försäkring redan idag! Vare sig du behöver den för Corona eller inte. Medlemskap i en A-kassa är helt enkelt bara en väldigt bra affär.

Småföretagarnas A-kassa – https://www.smakassa.se/

Fora – https://www.fora.se/

Lämna en kommentar

Under Företag, företagsstöd, Uncategorized

EU lagstiftning ger dig rätt till betalning i tid

Skriven i original 20190824;

Visste du att det finns en lagstiftning inom EU som slår fast att du som SME företag alltid har rätt att få betalt i tid. Detta infördes första gången redan 2011 och är tänkt att stärka små och medelstora företags chans att klara av att handla med större och offentliga bolag utan att riskera stora likviditetsproblem.

Likviditetsproblem är den sannolikt vanligaste orsaken till att SME företag hamnar på obestånd och det var inte helt ovanligt förr att de stora bolagen utnyttjade detta som ett påtryckningsmedel mot mindre underleverantörer. EU Kommissionen gick därför in och lagstiftade om detta efter många års problem speciellt under 80 och 90-talen.

Detta innebär således att det nu finns regler som gäller för hela EU (enskilda länder kan ställa ännu högre krav men inte lägre).

Huvudpunkterna innefattar;

  • Myndigheter måste betala för både varor och tjänster inom 30 dagar (eller i extrema fall inom 60 dagar, och då ska det vara mycket god anledning som är mycket uppenbar för alla att det är rimligt).
  • Större företag måste betala för både varor och tjänster inom 60 dagar om det inte är explicit uttalat i ett avtal om längre betaltid och det i sin tur inte kan räknas som uppenbart ojust (vilket är mycket svårt att hävda längre tider som större företag gentemot en mindre part).
  • Automatiskt har man rätt till €40 i avgift för hanteringen av påminnelse och krav.
  • Räntan är satt till 8% + Centralbankens referensränta.
  • Bättre villkor kan i enskilda medlemsländer införas men det får aldrig understiga dessa gemensamma minimumregler.

För att fördjupa sig i detta kan du läsa Direktivet på EU kommissionens hemsida; https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32011L0007. Detta infördes 2011 i EU och var tvunget att införas i lokal lagstiftning senast 2013.

Om du är småföretagare och har problem med att få dina större kunder att betala i tid kan det vara en bra påminnelse att hänvisa till EU kommissionens Direktiv. Har du avtal med offentlig verksamhet och betaltiden är längre än 30 dagar bör du omförhandla liksom om dina avtal med större företag är mer än 60 dagar oavsett vad du har i avtalet. Sannolikheten för att det räknas som ojust att ha mer än 60 dagar är påtaglig och det är inte din uppgift som småföretagare att agera bank åt dina kunder. Det är mycket tydligt från Eu kommissionen att detta är en snedfördelning som man vill komma åt och få rätsida på. Tyvärr är det inte så känt i Sverige att dessa regler faktiskt inte bara är kutym utan också är lagstadgat både nationellt (genom krav i Direktivet) och på EU nivå.

Länk till: Räkna ut vad du kan ta i ränta och om Direktivet stödjer ditt krav

https://europa.eu/youreurope/business/finance-funding/making-receiving-payments/late-payment/index_en.htm

Lämna en kommentar

Under Uncategorized