Kategoriarkiv: Uncategorized

Workshop om affärskulturen i Kina – Tillväxtverket

Du som har projekt inom miljöteknik i Kina och vill lära dig mer om kinesisk affärskultur är välkommen till en workshop den 13 september i Stockholm.

Under många år har fler och fler miljöteknikföretag skapat nya möjligheter för sina produkter i Kina. Tillväxtverket och CENTEC har tillsammans med SIDA finansierat samt stöttat flera företag och organisationer i arbetet med att skapa kontakter med kinesiska partners.
Förmiddagen ägnas åt erfarenhetsutbyte med projektägare som fått stöd från Tillväxtverket, CENTEC och SIDA.
Under eftermiddagen har du möjlighet att höra mer om denna marknad och dess affärskultur från organisationer och företag med erfarenheter från den kinesiska marknaden. Vad bör man tänka på? Vad finns det för finansiella öjligheter? Hur gör man praktiskt affärer i Kina?

Workshop om affärskulturen i Kina – Tillväxtverket.

Lämna en kommentar

Under almi, eco-innovation, energimyndigheten, EU, Eu-stöd, EUbidrag, Företag, företagsstöd, Innovation, nationella stöd, tillväxtverket, Uncategorized, utbildning, venture capital, vinnova

Ny utlysning: EU och krishantering

MSB har öppnat en utlysning av forskningsmedel inom området EU och krishantering. Sista ansökningsdatum är 30 september 2013.
Information om utlysningen och anvisningar för att söka finns publicerat på denna sida. Det kommer dock inte vara möjligt att skicka in ansökan förrän mellan 1-30 september 2013, då MSB:s system för webbansökan är öppet.

https://www.msb.se/sv/Om-MSB/Forskning/Utlysningar/Pagaende-utlysningar/eu/

Lämna en kommentar

Under Eu-stöd, företagsstöd, nationella stöd, tillväxtverket, Uncategorized, vinnova

Stöd inom miljödriven affärsutveckling

Företag med färdigutvecklade miljöanpassade varor och tjänster kan ansöka om stöd från 100 000 upp till 1,8 miljoner SEK. Projekten ska pågå i max 2 år och påbörjas tidigast den 1 januari 2014.

http://www.tillvaxtverket.se/huvudmeny/insatserfortillvaxt/flerochvaxandeforetag/miljodriventillvaxtforforetagiframkant/forforetag.4.6a7dfe9a134cd71cae180007550.html

Lämna en kommentar

Under Uncategorized

Utlysning: Joint Programming Initiative (JPI) – Urban Europe

Denna utlysning har ett brett syfte där innovativa och gränsöverskridande former av samverkan och samarbeten över discipliner och sektorer inom forskning, innovation, experiment och implementering, uppmuntras.

http://energimyndigheten.se/sv/Press/Nyheter/Utlysning-Joint-Programming-Initiative-JPI–Urban-Europe-/

Lämna en kommentar

Under Uncategorized

Nytt nummer!

Entreprenuership by @Johan_Olson is out! Edition of 21 June 2013
http://paper.li/f-1334205051?utm_source=subscription&utm_medium=email&utm_campaign=paper_sub

Lämna en kommentar

Under Uncategorized

Utlysning för finansforskning

VINNOVA inbjuder att skicka in ansökan inom utlysningen Forskning om finansiella marknader.
Detta är den femte utlysningen inom programmet Finansmarknadsforskning. Denna utlysning omfattar alla temaområden inom programmet. Ansökningarna ska vara knutna till något av dessa temaområden och adressera en utmaning för finansiella marknader som forskningen kan hjälpa till att lösa.

http://www.vinnova.se/sv/Ansoka-och-rapportera/Utlysningar/Effekta/Forskning-om-finansiella-marknader/

Lämna en kommentar

Under Uncategorized

IMI 8th Call 2012

Topics under consideration under the IMI programme Combating Antibiotic Resistance: New Drugs for Bad Bugs (ND4BB)*

  • Topic 1C: Innovative Trial Design & Clinical Development (work package 6 of Topic 1)
  • Topic 3: Discovery and development of new drugs combating Gram – negative infections

*ND4BB (‘New Drugs for Bad Bugs’) represents a core element of the Action plan against the rising threats from Antimicrobial Resistance adopted by the European Commission as an answer to the Council Conclusions and the European Parliament resolution to establish an EU-wide plan to combat antimicrobial resistance. The ND4BB programme started in IMI’s 6th Call launched in May 2012 with two topics, and further topics are under consideration.

Other topics under consideration

  • Developing an aetiology-based taxonomy of human disease
  • European induced pluripotent stem cell bank

All information regarding future IMI Call topics is indicative and subject to change. Final information about IMI’s future Calls will be communicated after approval by the IMI Governing Board.

Lämna en kommentar

Under Uncategorized

Stoppa sjukhussmitta med hjälp av stöd från BIO-X

Vårdrelaterade infektioner är en av vårdens stora utmaningar. I snitt upptas 10 % av Sveriges sjukhusbäddar av patienter med någon infektion de fått under sin kontakt med vården. Kostnaderna för vården är höga, liksom för de patienter och anhöriga som drabbas på olika sätt. Bara i Sverige avlider dessutom cirka 1 500 personer varje år till följd av vårdrelaterade infektioner.

I den BIO-X utlysning som Uppsala BIO just öppnat efterlyses nya produkter och tjänster som kan hindra utbrott av vårdrelaterade infektioner, bl a genom upptäckt av smittkällor i ett mycket tidigt skede. Akademiska forskare samt små och medelstora företag inbjuds att komma in med förslag till lösningar.

I denna utlysning efterlyses idéer som kan leda till nya produkter och tjänster som kan reducera risken att patienter som kommer i kontakthttp://www.bolagsfakta.se/pressreleaser/visa/pressrelease/552286/vardrelaterade-infek/5FA00B75-5DC5-71ED-4DBA-9FD800D8B319 med vården sprider eller drabbas av nya infektioner.

Lämna en kommentar

Under Uncategorized

Nu kan du anmäla dig till tävlingen Green Innovation Contest – Tillväxtverket

 

 

 

Lämna en kommentar

Under Uncategorized

Utlysning till kulturprojekt

Innovativ Kultur ska främja och stimulera förnyelsearbete inom kulturen och verka för ökat samarbete mellan kultur-, näringsliv och forskning. Maximalt kommer 2 miljoner kronor att delas ut i höstens ansökningsomgång.
Vi tar emot ansökningar från hela Stockholms län och prioriterar projekt som:
är kulturellt och konstnärligt nyskapande
utvecklar nya metoder och processer
utvecklar samarbete mellan kultur, näringsliv och/eller forskning
uppmuntrar och stimulerar till kulturentreprenörskap

innovativkultur

Lämna en kommentar

Under företagsstöd, nationella stöd, Uncategorized, utbildning